การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังคืออะไร และทำอย่างไร แผลเล็กมาก

ปัญหาของผู้สูงอายุ หรือว่าคนที่นั่งทำงานนานๆ มักจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกสันหลัง และการผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังทำอย่างไรไปดูกันคะ

2,186 Views จำนวนผู้เยี่ยมชม

การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังคือ

การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง คือ การผ่าตัดที่ทำให้ข้อต่อกระดูกสันหลังสองข้อหรือมากกว่าเชื่อมเป็นหนึ่งเดียว โดยการใช้กระดูกจากที่อื่นร่วมกับโลหะตามกระดูกสันหลัง

การเชื่อมกันของข้อต่อกระดูกสันหลังคือ

การเชื่อมกันของข้อต่อกระดูกสันหลังทำให้ไม่มีการเคลื่อนไหวระหว่างข้อต่อนั้นๆ ซึ่งเรามักจะใช้การรักษาวิธีนี้ในกรณีที่การเคลื่อนไหวของข้อต่อนั้นทำให้เกิดอาหารปวดหลัง หรือใช้ป้องกันการคด และเคลื่อนของกระดูกสันหลังในกรณีที่มีการผิดรูปของกระดูกสันหลัง การเชื่อมกันของข้อต่อกระดูกสันหลังทำให้ความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังสูญเสียไปเล็กน้อย แต่การเคลื่อนไหวโดยรวมของกระดูกสันหลังจะไม่สูญเสียจากการเชื่อมข้อต่อเพียง 2-3 ข้อต่อ เพราะมีข้อต่ออีกเป็นจำนวนมากที่ใช้เคลื่อนไหว การรักษาโดยวิธีการผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังจะใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

1 การบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง ทำให้มีกระดูกสันหลังแตกหัก

2 กระดูกสันหลังเคลื่อน หรือกดทับเส้นประสาท

3 กระดูกสันหลังคด

4 การติดเชื้อ หรือ เนื้องอกกระดูกสันหลัง

การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง เป็นการผ่าตัดที่ทำกันแพร่หลายทั่วโลก โดยกระดูกที่นำมาใช้เชื่อมกระดูกสันหลัง อาจนำมาจากกระดูกเชิงกรานของผู้ป่วยเอง หรือกระดูกที่มีผู้บริจาคในธนาคารกระดูกหรืออาจจะเป็นกระดูกเทียมที่สังเคราะห์ขึ้นมา 

นอกจากนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่คือ เครื่องคอมพิวเตอร์นำวิธี (Navigation System) มาใช้ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท การใช้ avigation System ซึ่งเป็นเครื่องมือทันสมัยล่าสุดที่ใช้ในการผ่าตัดทางด้านโรคกระดูกและข้อ เช่น ใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังเทียม การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง เป็นต้น ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ

ตัดกระดูกได้แม่นยำ มีการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อผู้ป่วยน้อยที่สุด แผลมีขนาดเล็ก ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วหลังการผ่าตัด ลดความเจ็บปวดและผลการรักษาดีขึ้นมาก

หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยการผ่าตัดนั้นเสมือนกับการใช้แผนที่ช่วยในการวางแผนการเดินทางและเสมือนการใช้ระบบ GPS หรือ ระบบนำร่องในการวางแผนเส้นทางและบอกตำแหน่ง พาหนะทั้งสองระบบล้วนเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทราบว่าจะมีกระบวนการอะไรในขั้นต่อไป หรืออีกนัยหนึ่ง คือ เป็นการช่วยในการวิเคราะห์และทราบกระบวนการต่อๆ ไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

การใช้เครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นำวิถี หรือ Navigator ในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง จะช่วยเพิ่มความแม่นยำ และสามารถควบคุมการผ่าตัดได้ดีกว่าวิธีแบบเดิมๆ แผลที่เกิดจะมีขนาดเล็กลง มีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อน้อยกว่าการผ่าตัดได้มาก โดยเฉพาะองค์ประกอบของระบบประสาทอยู่เป็นจำนวนมากจะลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อของเส้นประสาทรวมไปถึงการใส่โลหะเพื่อดามกระดูก

และการเก็บตัวอย่างเนื้องอก การฉีดยาหรือซีเมนต์เข้าไปในกระดูกสันหลังก็สามารถทำได้โดยง่าย ทำให้การผ่าตัดกระดูกสันหลังรวดเร็ว ปลอดภัย และแม่นยำมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่อีกชนิดหนึ่ง คือ การส่องกล้องผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง (Matrix) เทคโนโลยีชนิดนี้ได้ถูกพัฒนามาจากการส่องกล้องผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน แต่ได้ถูกพัฒนาขึ้นทำให้สามารถใส่โลหะดามกระดูกสันหลังผ่านกล้องได้ ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง เสียเลือดน้อยลง ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วหลังการผ่าตัด ลดความเจ็บปวดจากแผลผ่าตัด

เมื่อใช้เทคโนโลยีทั้งสอง คือ เครื่องคอมพิวเตอร์นำวิถี (Navigation System) ร่วมกับ การส่องกล้องผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง (Matrix) จะทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลงเสียเลือดน้อยลงเพิ่มความแม่นยำ และสามารถควบคุมการผ่าตัดได้ดีกว่าแบบเดิมๆ การผ่าตัดมีความปลอดภัยมากขึ้น และผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวหลังการผ่าตัดเร็วขึ้น

หลังการผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง กระดูกสันหลังที่ถูกเชื่อมไม่ควรมีการเคลื่อนไหว เพื่อทำให้การเชื่อมกันของกระดูกได้ผลดีขึ้น การใช้โลหะดามกระดูกสันหลังทำให้ไม่มีการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง ผลของการผ่าตัดจึงดีขึ้นถ้าไม่ใช้โลหะดามกระดูกอาจต้องให้ผู้ป่วยใส่เฝือก หรือ นอนพักบนเตียงระยะหนึ่ง

หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะปวดแผลในช่วง 2-3 วันแรก หลังการผ่าตัด แพทย์มักใช้ยาแก้ปวดชนิดฉีดร่วมกันยารับประทานแก้ปวดในช่วงนี้อาการปวดแผลจะค่อยๆ ลดลง แพทย์ที่ดูแลจะแนะนำเรื่องการบริหารกล้ามเนื้อ ท่าทางการนั่ง ยืน เดิน ผู้ป่วยมักเดินได้ในวันที่ 2 หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ 1 อาทิตย์ หลังจากออกจากโรงพยาบาลอาจต้องใช้เสื้อรัดเอวประมาณ 1-2 เดือน

ข้อมูลจาก โรงพยาบาบสุขุมวิท